יום תורים והסתברות ישומית

השנה יערך יום תורים והסתברות ישומית של איל״ב בטכניון.

אנא פרסמו ביחידות שלכם קישור לאתר הכינוס וטופס ההרשמה.

http://queueing.net.technion.ac.il